Pravidla virtuální akce Hejbák

Napsal uživatel Drahuse dne Po, 08/23/2021 - 23:05

Obecná pravidla

 1. Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém a psychickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Za účastníky mladší 18-ti let jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci.
 2. Pořadatelé závodu nejsou zodpovědní za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 3. Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 4. Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie k další propagaci akce Hejbák v letošním i následujících ročnících.
 7. Účastník platbou registrace potvrzuje, že s pravidly souhlasí a bude se jimi řídit.

 

Registrace

 1. Registrovat se můžete na https://hejbak.cz/registrace, nebo osobně po písemné dohodě s organizátory na mailu info@hejbak.cz (případně hejbak@post.cz), nebo na základě osobního jednání s organizátory, kteří následně Vaše údaje zadají do registračního systému.
 2. Registrace jsou otevřeny do půlnoci dne startu.
 3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení. Tedy připsáním platby na účet v plné výši, nebo úhradou hotově po předchozí domluvě s organizátorem prostřednictvím výše uvedených mailů.
 4. Platba musí být připsána nejpozději 5. den po ukončení závodu.
 5. Registrační poplatek je po jeho zaplacení konečný a nevratný.
 6. Registrace se hradí na transparentní účet č. 2601877173/2010, k nahlédnutí jej naleznete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601877173.

 

Závod

 1. Místo – je jen na Vás.
 2. Čas – závod je potřeba absolvovat v kdykoliv od vaší registrace, nejpozději však v den "startu".
 3. Forma – závod můžete projít jakoukoliv Vámi zvolenou formou:
  • Např. běh, chůze, canikros, dogtrack, jízda na kole/koloběžce/bruslích/invalidním vozíku/handbike/na koni/aj., procházka jen tak/s kočárkem/dětmi/rodinou/psem/atd.
  • Prostě je to jen a jen na Vás. Klidně si jen zacvičte podle videa od trenérů SRTG Česká Lípa.
  • Pohyb je tu pro Vás, peníze pro Terezku.
 4. Zúčastnění mohou informovat organizátory, nejlépe mailem (hejbak@post.cz), o zvoleném způsobu, místě, čase a výsledku své účasti.
  • Pro přehlednost do předmětu mailu napište Hejbák Virtuálně - výsledek Vaše jméno a příjmení + rok narození.

 

Výsledky a vyhlášení

 1. Výsledkem závodu je částka vybraná na Terezku. Tato bude dopočítána a uveřejněna do 31.03.
 2. Vzhledem k možnostem účasti není v našich silách vytvořit nějakou výslednici jednotlivých účastníků. Děkujeme za pochopení.
 3. Každý kdo dodrží podmínky závodu (registrace a úhrada startovného+poštovného), obdrží od organizátorů medajli, která bude zaslána poštou.

 

#hejbakpomaha