Pravidla charitativní akce Hejbák

Napsal uživatel Drahuse dne Po, 08/23/2021 - 22:08

Obecná pravidla

 1. Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém a psychickém stavu, aby akci bez obtíží zvládl. 
 2. Pořadatelé závodu nejsou zodpovědní za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 3. V případě extrémních podmínek (bouřka, extrémní vedra, mrazy,...) má pořadatel právo posunout start závodu nebo ho úplně zrušit. Startovné se v takovém případě nevrací. 
 4. Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 5. Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 7. Pořadatelé závodu neručí za odložené věci.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu účastníků. 
 9. Účastník při registraci potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci.

Registrace

 1. Závodníci se mohou zaregistrovat a účastnit závodu pouze ve své kategorii.
 2. Online přihlášení bude uzavřeno 3 dny před samotným startem, na pozdější online registrace nebude brán zřetel. 
 3. Registrace online je považována za platnou až po jejím zaplacení, připsáním na účet v plné výši nebo úhradou hotově na místě.
 4. Registrace na místě je považována za platnou až po jejím zaplacení a to hotově na místě registrace.
 5. Registrační poplatek je třeba uhradit na transparentní účet č. 2601877173/2010 tak aby platba dorazila alespoň 48 hodin před startem.
 6. Registrační poplatek je po jeho zaplacení konečný a nevratný. 
 7. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.

 

Závod

 1. Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s pevně a viditelně umístěným startovním číslem na hrudi po celou dobu závodu.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení oproti plánovanému časovému plánu.
 3. Je zakázáno, jakkoliv zkracovat a zahrazovat závodní trať.
 4. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.

 

Výsledky a vyhlášení

 1. Jedná se o charitativní akci jejíž prioritou je podpořit cílovou osobu daného ročníku a udělat něco pro své fyzické i duševní zdraví. Pořadí účastníků tedy nebude vedeno.
 2. V cíli na Vás čeká medaile a program, jako poděkování za Vaši účast.